Zapraszamy do współpracy
Zapraszamy do współpracy
ICS Polska. Od ponad 20 lat jesteśmy obecni na polskim rynku.

Systemy sygnalizacji pożaru

System sygnalizacji pożaru (SSP) stanowi jeden z najważniejszych systemów zabezpieczeń osób i mienia stosowany w celu alarmowania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się pożarów. Jego podstawowym zadaniem jest skuteczne i szybkie wykrycie pożaru, zanim rozwinie się do rozmiarów trudnych do opanowania, pomagając w przeprowadzeniu bezpiecznej i szybkiej ewakuacji. System może współpracować z innymi systemami takimi jak dźwiękowy system ostrzegania (DSO) oraz kontrola dostępu (KD).


Skład Systemu:

 • Centrala pożarowa  – jest głównym elementem systemu. Nadzoruje rozlokowane na obiekcie czujek pożarowych i decyduje o zachowaniu i prawidłowym działaniu całego systemu sygnalizacji pożaru.
 • Kontroler centrali – umożliwia obsługę systemu oraz podgląd stanu poszczególnych urządzeń.
 • Czujniki pożarowe – szeroki wybór czujek pożarowych pozwala na wykrycie każdego rodzaju pożaru pochodzącego z tlenia się lub spalania różnych materiałów.
 • Ręczne ostrzegacze pożarowe – przyciski, których naciśnięcie natychmiast wyzwala alarm pożarowy.
 • Sygnalizatory –  akustyczne lub optyczno-akustyczne, które precyzyjnie rozlokowane na obiekcie zapewniają skuteczne alarmowanie o zagrożeniu.
 • Moduły wejść/wyjść – moduły rozszerzeń, które również podłączane są do pętli (linii) pożarowych umożliwiające rozbudowę systemu oraz nadzór i sterowanie innymi systemami znajdującymi się w budynku
 • Akcesoria – obudowy elementów systemu, zasilacze wraz z akumulatorami, okablowanie.

Rodzaje czujek pożarowych:

Czujki pożarowe możemy podzielić na grupy, ze względu na rodzaj wykrywanej cechy pożaru (zadymienia, wzrostu temperatury, promieniowania pochodzącego od płomienia) oraz szybkość zadziałania.

 • Czujki optyczne – najpopularniejszy typ czujników. Reagują na zadymianie powstałe w wyniku spalania różnych materiałów.
 • Czujki termiczne – stosuje się je tam, gdzie nie zaleca się stosowania czujek optycznych. Reagują na wzrost temperatury (wzrost powyżej żądanego progu bądź szybkość zmian temperatury w zadanym okresie czasu).
 • Czujki chemiczne – reagują na związki chemiczne wytwarzane podczas spalania materiału
 • Czujki wielosensorowe – są to czujki posiadające dwa lub więcej torów detekcji opisanych powyżej. Działają na zasadzie „AND” to znaczy, że oba warunki muszą zostać spełnione, aby został wyzwolony alarm pożarowy. Są stosowane tam, gdzie występują problemy generowaniem fałszywych alarmów.
 • Czujki specjalne – czujki zasysające, czujki płomienia, czujki liniowe. Używane w chłodniach, serwerowniach, halach dworców kolejowych i wielu innych specjalnych budynkach/ pomieszczeniach.

Architektura pętlowa oferowanego przez nas systemu Avenar 8000 (wcześniej FPA-5000) marki Bosch to sprawdzone od wielu lat i nieprzerwanie działające na tysiącach największych obiektów na świecie rozwiązanie, które gwarantuje niezawodne i stabilne działanie. Miejsce zastosowania systemów sygnalizacji pożaru reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej.

 

Zainteresowany? Zapraszamy!