Zapraszamy do współpracy
Zapraszamy do współpracy
ICS Polska. Od ponad 20 lat jesteśmy obecni na polskim rynku.

Szkoły

Systemy zabezpieczeń w szkołach zapewniają ochronę uczniów oraz pracowników przed zagrożeniami z zewnątrz oraz przemocą czy kradzieżami na terenie placówki. Utrzymanie bezpieczeństwa w szkole wiąże się z  zapobieganiem wystąpienia zagrożenia i identyfikacji potencjalnego sprawcy. Bezpieczeństwo przekłada się na lepsze wyniki uczniów oraz poczucie komfortu. W celu zapewnienia zwiększonego poziomu bezpieczeństwa szkoły decydują się na instalację systemów telewizji dozorowej, systemów sygnalizacji włamania i napadu oraz systemów bezpieczeństwa pożarowego. 

Systemy bezpieczeństwa w szkole powinny:

  • Monitorować miejsca, w których może dochodzić do niepożądanych incydentów
  • Ograniczać dostęp osób niepowołanych
  • Szybko wykrywać pożar i ułatwiać sprawną ewakuację
  • Zapobiegać dewastacji mienia

W celu przeciwdziałania tym zagrożeniom proponujemy optymalne rozwiązania dla każdej szkoły przez:

  • System telewizji przemysłowej (CCTV)
  • System Sygnalizacji Pożaru (SSP)
  • System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN)
  • Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO)

 

System monitoringu CCTV - odpowiada za rejestrowanie materiału wideo oraz identyfikację osób przebywających na terenie szkoły. Wszelkie miejsca, w których może dochodzić do różnego rodzaju incydentów lub istnieje możliwość wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa z zewnątrz, są stale monitorowane.  Materiał jest archiwizowany, dzięki czemu można zidentyfikować sprawcę danego zdarzenia.

System SAP - odpowiada za szybką detekcję oraz natychmiastowe powiadomienie o powstałym zagrożeniu. W chwili wykrycia niebezpieczeństwa wszystkie osoby przebywające w budynku informowane są za pomocą sygnału optycznego i/lub akustycznego. Jest to szczególnie ważny system dla szkół, ponieważ podczas ewakuacji dużej grupy ludzi, każda sekunda ma znaczenie.

 

System SSWiN - pomaga zapewnić bezpieczeństwo przed różnego rodzaju zagrożeniami z zewnątrz oraz zmniejsza ryzyko przedostania się do budynku osób niepowołanych po godzinach działania placówki. W przypadku ewentualnego włamania system powiadamia odpowiednie służby. Dodatkowo system SSWiN wraz z systemem monitoringu odstrasza potencjalnych wandali.

 

System DSO -  służy do ewakuacji personelu i uczniów. Jest on nierozerwalnie związany z systemem sygnalizacji pożaru. System DSO dodatkowo może być wyposażony w sygnał dzwonków rozpoczynających i kończących lekcje oraz system nagłośnieniowy do indywidualnych powiadomień w poszczególnych salach lekcyjnych lub miejscach ogólnodostępnych. Instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego zdejmuje również obowiązek stosowania sygnalizatorów w systemie sygnalizacji pożaru.  

 

Zainteresowany? Zapraszamy!