Zapraszamy do współpracy
Zapraszamy do współpracy
ICS Polska. Od ponad 20 lat jesteśmy obecni na polskim rynku.

Obiekty zabytkowe

Zabezpieczenie obiektów zabytkowych jest trudnym zadaniem ze względu na ich wyjątkową wartość oraz konieczność zapewnienia minimalnej ingerencji w strukturę budynku. Głównymi zagrożeniami są: pożary, próby kradzieży cennych przedmiotów oraz akty wandalizmu.

 

Profesjonalny system zabezpieczeń w obiekcie zabytkowym:

 

  • Wcześnie wykrywa dym i wysoką temperaturę oraz informuje o zagrożeniu pożarowym.
  • Zapobiega próbom kradzieży cennych eksponatów.
  • Rejestruje i powiadamia o próbach dewastacji.
  • Wykrywa wszelkie naruszenia stref sterylnych, niedostępnych dla osób trzecich.

 

Do zabezpieczenia tego typu obiektów stosuje się:

 

  • System Sygnalizacji Pożaru (SSP)
  • System telewizji przemysłowej (CCTV)
  • System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN)

System SSP -  jest ważny w obiektach zabytkowych, ponieważ zapobiega przed potencjalnie nieodwracalną utratą cennych budynków i przedmiotów przez pożar. Istotna jest ochrona przed dalszym rozprzestrzenianiem się ognia.

 

System CCTV - odpowiada za rejestrowanie materiału wideo oraz identyfikację osób przebywających na terenie obiektu. W miejscach o podwyższonym ryzyku jest dodatkowo stosowaną analityką obrazu. W jej skład wchodzą algorytmy takie jak: przecięcie linii, pozostawienie przedmiotu w strefie i wiele innych. Dzięki archiwizacji materiału możliwa jest identyfikacja sprawcy danego zdarzenia.

 

System alarmowy (SSWiN) - zapewnia szybką reakcję, gdy osoby niepowołane znajdą się w niedozwolonych strefach danego obiektu oraz zapobiega przed próbami kradzieży. Cenne eksponaty powinny być zabezpieczone systemem alarmowym, który nie generuje fałszywych alarmów, jest odporny na sabotaż i w krótkim czasie powiadomi o zagrożeniu ochronę obiektu. 

 

Zainteresowany? Zapraszamy!