Zapraszamy do współpracy
Zapraszamy do współpracy
ICS Polska. Od ponad 20 lat jesteśmy obecni na polskim rynku.

Fabryki

Duże ośrodki przemysłowe wymagają od inwestora skupienia się na zabezpieczeniu zdrowia i życia pracowników poprzez nadzór przestrzegania wymagań BHP oraz zadbanie o system alarmowania przed potencjalnym niebezpieczeństwem.

 

Profesjonalny system zabezpieczeń w obiekcie przemysłowym:

  • Zwiększa bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie.
  • Pomaga w kontrolowaniu przestrzegania zasad BHP przez nadzór pracowników i potencjalnie niebezpiecznych miejsc
  • Kontroluje procedury, przebieg procesu produkcyjnego 
  • Pozwala nadzorować procesy logistyczne
  • Podnosi wydajność i efektywność zatrudnionego personelu
  • Eliminuje kradzieże wewnętrzne
  • Kontroluje miejsca zagrożone pojawieniem się pożaru

 

W powyższej aplikacji doskonale sprawdzają się poniższe rozwiązania :

  • System telewizji przemysłowej (CCTV)
  • System Sygnalizacji Pożaru (SSP)
  • Kontroli dostępu (KD)

 

System CCTV - nadzoruje co dzieje się na hali produkcyjnej i czy nie mają miejsca żadne niebezpieczne sytuacje bądź zachowania w pobliżu zautomatyzowanych stanowisk lub w parku maszyn. Dodatkowo, nadzór bram, wejść czy strefy załadunkowej umożliwia zarejestrowanie wszelkich prób nieautoryzowanego dostępu na teren hali czy budynków zakładu produkcyjnego.

System SSP - czuwa nad bezpieczeństwem całego obiektu pod kątem pojawienia się zagrożenia pożarem. Szczególnie uzasadnione jest zabezpieczenie przestrzeni magazynowej zakładu oraz części hali z parkiem maszyn.

 

System KD – kontroluje ruch osób na terenie zakładu i zapobiega obecności osób nieupoważnionych w szczególnie wrażliwych lub niebezpiecznych miejscach na terenie zakładu.

Zainteresowany? Zapraszamy!