Zapraszamy do współpracy
Zapraszamy do współpracy
ICS Polska. Od ponad 20 lat jesteśmy obecni na polskim rynku.

Budynki użyteczności publicznej

Budynki użyteczności publicznej muszą spełniać wymogi i normy określone w prawie. Obiekty takie jak urzędy państwowe, obiekty sportowe, szpitale czy dworce muszą zapewnić bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom. Administratorzy tych budynków powinni kłaść nacisk na zapobieganie występowaniu niepożądanych incydentów.

 

Profesjonalny system zabezpieczeń w budynkach użyteczności publicznej powinien:

 

  • Zapewnić szybkie wykrycie pożaru i natychmiast włączać sygnalizację ostrzegawczą
  • Ułatwiać akcję ewakuacyjną i szybko powiadomić straż pożarną
  • Zapewniać bezpieczeństwo osób i mienia
  • Zapewniać kontrolę dostępu
  • Monitorować całość obiektu

 

Do zabezpieczenia tego typu obiektów stosuje się:

 

  • System sygnalizacji pożaru (SSP)

  • System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN)

  • Systemy telewizji przemysłowej (CCTV)

  • Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO)

 

System sygnalizacji pożaru (SSP) - ma za zadanie szybkie wykrycie zagrożenia pożarowego i poinformowanie osób znajdujących się na terenie obiektu o nakazie ewakuacji.

 

System alarmowy (SSWiN) - pomaga zapewnić bezpieczeństwo przed różnego rodzaju zagrożeniami z zewnątrz oraz zmniejsza ryzyko przedostania się do budynku osób niepowołanych. Z uwagi na tajne lub poufne dokumenty, obiekty te mogą stać się celem ataku przestępców. Wszelkie próby wtargnięcia do budynku osób niepowołanych są szybko wykrywane, a o całym zdarzeniu zostaje poinformowana agencja ochrony.

 

System monitoringu CCTV - odpowiada za rejestrowanie materiału wideo oraz identyfikację osób przebywających na terenie obiektu. Wszelkie miejsca, w których może dochodzić do różnego rodzaju incydentów lub istnieje możliwość wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa z zewnątrz, są stale monitorowane. Dzięki archiwizacji materiału możliwa jest identyfikacja sprawcy danego zdarzenia

 

System DSO - jest systemem, który znacznie ułatwia powiadomienie osób przebywających w budynku o zaistniałym zagrożeniu czy konieczności ewakuacji z całego obiektu. Jest to niezbędne rozwiązanie, zwłaszcza w obiektach, gdzie czasowo przebywa duża ilość osób.

Zainteresowany? Zapraszamy!