Zapraszamy do współpracy
Zapraszamy do współpracy
ICS Polska. Od ponad 20 lat jesteśmy obecni na polskim rynku.

Reset hasła kamer PROVISION-ISR

Poniższa instrukcja zawiera procedurę, którą należy wykonać, aby dokonać resetu hasła dla kamer Provision-ISR używając programu IP Manager lub resetując kamery ręcznie. Instrukcja dotyczy wszystkich typów kamer stałopozycyjnych Provision-ISR.

 

Reset hasła dla kamery przez program IP Manager

Program IP Manager jest dostępny na oficjalnej stronie Provision-ISR.(https://provision-isr.com/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=90&Itemid=446)

 

Program należy zainstalować na komputerze i uruchomić go w trybie „administratora”

 

  1. Należy otworzyć program IP Manager, znaleźć odpowiednie urządzenie i zaznaczyć je markerem po lewej stronie.

Jeśli program nie widzi naszego urządzenia, klikamy przycisk Refresh w lewym górnym rogu. 

 

Jeśli po kliknięciu przycisku Refresh program nadal nie widzi kamery, należy sprawdzić ustawienia protokołu internetowego w wersji 4 (TCP/IPv4) i w ustawieniach zaawansowanych dodać adres IP odpowiadający klasie naszego urządzenia (np. 192.168.0.220).

 

2. Następnie wpisujemy adres MAC naszego urządzenia w wolne pole i klikamy przycisk Restore.

3. Jeśli wprowadziliśmy właściwy adres MAC, otrzymamy komunikat o zresetowaniu urządzenia.

4. Następnie należy odłączyć urządzenie od zasilania i podłączyć ponownie w ciągu 30 sekund. Kamera powinna zostać zresetowana do ustawień fabrycznych.

 

Ręczny reset kamery do ustawień fabrycznych

Każda kamera stałopozycyjna Provision-ISR ma wbudowany przycisk, który przywraca ją do ustawień fabrycznych. Przycisk znajduje się za obudową. 

 

  1. Aby zresetować kamerę, należy odkręcić klapkę zabezpieczającą, znajdującą się w dolnej części obudowy.

W przypadku modelu kamery tubowej wygląda to następująco:

2. Następnie wcisnąć przycisk Default/Reset znajdujący się za klapką. Dostęp do przycisku jest utrudniony, aby nie zrestartować kamery przypadkowo.

Przycisk Default/Reset należy przytrzymać od kilku do kilkunastu sekund. Ustawienia kamery zostaną zresetowane do wartości domyślnych. 

Zainteresowany? Zapraszamy!