Zapraszamy do współpracy
Zapraszamy do współpracy
ICS Polska. Od ponad 20 lat jesteśmy obecni na polskim rynku.

Przewodnik Programowania BabyWare V5.4.26 i V5.4.38

Program BabyWare to użyteczne narzędzie, przydatne przy programowaniu central alarmowych Paradox, a w przypadku dużych systemów wręcz niezbędne. Centrale Paradox stale się rozwijają i w kolejnych wersjach firmware pojawiają się nowe funkcje, zatem program BabyWare też musi podlegać stałej ewolucji. Poniższy krótki artykuł zawiera informacje dotyczące kompatybilności poszczególnych wersji oraz zastosowania V5.4.26 i V5.4.38 przy programowaniu wyjść PGM i modułów ZX8. Nasz przewodnik umożliwi zaoszczędzenie czasu przy programowaniu wyjść PGM i modułów ZX8 przy użyciu obu wersji jednocześnie.

 

Centrale EVO192 i EVOHD od wersji firmware V7.5 mają szyfrowany port szeregowy. Skutkuje to tym, że jeśli mamy na swoim laptopie wersję BabyWare niższą niż V5.4.26, nie będziemy się w stanie połączyć z taką centralą. Również jeśli chcielibyśmy połączyć się z którąkolwiek centralą poprzez moduł IP150+, też konieczne jest użycie programu BabyWare w wersji V5.4.26 lub wyższej.

 

Wersja V5.4.26 posiada mankament uniemożliwiający otworzenie okna programowania modułów ZX8, przez co nie można zaprogramować w nich różnych zakończeń linii (EOL) na poszczególnych wejściach. Aby obejść problem musimy w tej wersji zaprogramować zakończenia linii w modułach za pomocą klawiatury.

 

Najnowsza wersja BabyWare V5.4.38 ma ten błąd rozwiązany jednak posiada problem wyjść PGM w centrali EVO192, jednak w programie wszystko wygląda prawidłowo, ale wyjścia PGM nie działają. Aby obejść ten problem musimy zaprogramować wyjścia PGM za pomocą klawiatury.

 

Dla instalatorów, którzy chcieliby uniknąć programowania systemu z klawiatury, istnieje rozwiązanie polegające na instalacji obydwu tych wersji programu BabyWare, czyli wersji 5.4.26 oraz 5.4.38, poprzez instalacje dwóch wersji programu na jednym komputerze możemy zaprogramować wszystkie funkcje central EVO192 bez konieczności użycia do tego programowania klawiatury.

Zainteresowany? Zapraszamy!