Zapraszamy do współpracy
Zapraszamy do współpracy
ICS Polska. Od ponad 20 lat jesteśmy obecni na polskim rynku.

Podłączenie dowolnej kamery IP do systemu alarmowego ELDES.

Nowa wersja aplikacji ELDES SECURITY umożliwia integrację dowolnej kamery IP z systemem alarmowym opartym o centralę ELDS w oparciu o protokół RTSP. Protokół RTSP umożliwia:

 • Podgląd obrazu z kamery na żywo;
 • Wykonywanie zrzutów obrazu z kamery (zapisywanych w pamięci telefonu)
 • Zapis materiału wideo (w pamięci telefonu);
 • Podsłuch tego co się dzieje wokół kamery (jeśli kamera posiada mikrofon);
 • Zmianę rozdzielczości obrazu (jeśli wybrany jest producent kamery).

Aby podłączyć kamerę do aplikacji, trzeba wykonać kilka kroków:

 1. Skonfigurować router;
 2. Skonfigurować kamerę IP;
 3. Utworzyć link RTSP do strumienia wideo;
 4. Połączyć się z kamerą za pomocą aplikacji ELDES SECURITY

 

Dostęp do transmisji wideo poprzez aplikację ELDES SECURITY.

Kamera IP wysyła do Internetu strumień wideo z użyciem protokołu RTSP. Dostęp do tego strumienia można uzyskać za pomocą odpowiedniego programu poprzez link do strumienia RTSP. Aplikacja ELDES SECURITY również może taki dostęp uzyskać poprzez odpowiedni link.

 

Brak ograniczeń!

W rozwiązaniu wideo ELDES nie ma ograniczeń co do producentów i modeli kamer IP, które można podłączyć do systemu. Poniżej znajduje się zestawienie central alarmowych, z którymi można zintegrować kamery poprzez strumień RTSP:

TYP CENTRALI WERSJA FIRMWARE
ESIM384 Wszystkie wersje
Pitbull Alarm Pro Wszystkie wersje
ESIM364 Od wersji 02.10.00
Pitbull Alarm Od wersji 01.02.00

Uwaga: ta sama kamera IP może zostać dodana przez wielu użytkowników!

Jak sprawdzić, czy Twoja kamera obsługuje protokoł RTSP?

Informacja taka powinna znajdować się w instrukcji kamery lub na stronie internetowej producenta. Jeśli nie możesz znaleźć tej informacji, spróbuj skorzystać z usługi online, np. http://www.ispyconnect.com/ :

 • Wybierz producenta kamery;
 • Znajdź swój model kamery. Jeśli nie ma jej na liście, prawdopodobnie nie obsługuje ona protokołu RTSP I nie można jej połączyć z systemem ELDES
Jak skonfigurować router?

Uwaga: szczegółowa instrukcja tworzenia przekierowań portów powinna znajdować się w instrukcji routera.

Rzeczy które musisz ustalić przed podłączeniem kamery.

 

Czy Twoje łącze internetowe posiada stały publiczny adres IP?

Aby móc połączyć się z kamerą z dowolnego miejsca na świecie, Twoje łącze internetowe musi posiadać publiczny adres IP. Publiczny adres IP może być stały lub dynamiczny. Najlepiej, gdy jest stały, w przeciwnym razie przy każdej zmianie adresu będziesz musiał modyfikować link RTSP w swojej aplikacji. Informacje dotyczące rodzaju łącza internetowego uzyskasz u swojego dostawcy Internetu.

Uwaga: Jeśli Twój dostawca Internetu nie daje możliwości stałego adresu IP a Ty nie chcesz ciągle zmieniać linku w aplikacji, możesz użyć usługi DDNS. Dzięki niej możesz mieć dostęp do swoich kamer z dowolnego miejsca na świecie nawet nie posiadając stałego adresu IP. 

Czy Twoja kamera oraz router posiadają funkcję UPnP?

Aby móc połączyć się z kamerą zdalnie, musisz przekierować zewnętrzny port sieciowy na wewnętrzny port kamery. Funkcja UPnP bardzo to ułatwia.

Uwaga: UPnP to funkcja automatycznej konfiguracji urządzeń sieciowych, ułatwiająca zarządzanie nimi.

Po włączeniu funkcji UPnP porty zostaną przekierowane automatycznie. Można je też przekierować ręcznie (jeśli kamera lub router nie posiadają tej funkcji lub gdy z jakiegoś powodu konfiguracja automatyczna nie zadziała jak trzeba)

Jak przekierować porty na routerze?

Jeśli Twoje urządzenia posiadają funkcję UPnP, włącz ją w routerze i w kamerze. Po jej włączeniu, porty zostaną przekierowane automatycznie.

Jak włączyć funkcję UPnP w routerze?
 • Wejdź do ustawień routera.
 • Znajdź sekcję „Serwery wirtualne” lub „Forwarding”.
 • Przejdź do zakładki UPnP I zaznacz, aby funkcja była aktywna.
Jak przekierować porty ręcznie?

Jeśli chcesz przekierować porty ręcznie, w takim przypadku:

 1. Otwórz sekcję “Serwery wirtualne” (lub “Forwarding”) I kliknij “Dodaj nowy”
 2. Wpisz odpowiednie porty: port wewnętrzny (taki jaki jest używany przez Twoją kamerę w sieci wewnętrznej) oraz port zewnętrzny (przez który będziesz łączył się z kamerą z zewnątrz).

  Uwaga! Nie zaleca się używania następujących portów: 20, 21, 22, 53, 80, 110, 138, 139, 443, 3306, 3128, 3389, 5900, ponieważ są one często używane przez inne usługi i aplikacje.

  Pamiętaj, że zewnętrzny port musi być dostępny (otwarty i nie wykorzystywany przez inne urządzenie lub usługę). Możesz to sprawdzić online, np. 2ip.io. lub ping.eu. Jeśli masz problem z wykryciem lub otwarciem portu, skontaktuj się ze swoim dostawcą Internetu.

  Uwaga: Kamery IP dla strumienia RTSP domyślnie używają portu 554, ale w przypadkach niektórych producentów może on być inny (sprawdź w instrukcji swojej kamery).

 3. Zapisz ustawienia i zrestartuj router – porty zostały przekierowane.


  Uwaga
  : Jeśli podłączasz kilka kamer, musisz wybrać i skonfigurować oddzielny port sieciowy dla każdej z nich.

  Uwaga: Konfiguracje routerów poszczególnych producentów mocno się różnią, również nazewnictwem poszczególnych funkcji. Zanim rozpoczniesz konfigurację routera, zapoznaj się dokładnie z jego instrukcją.

  Uwaga: Jeśli korzystasz z łącza grupowego i nie masz dostępu do ustawień routera, skontaktuj się z administratorem sieci, bez jego pomocy nie będziesz w stanie stworzyć przekierowań portów.

Jak skonfigurować kamerę IP?

Konfiguracja samej kamery (a dokładnie – adres IP oraz port) zależy od modelu i producenta. Kamery zazwyczaj konfiguruje się poprzez przeglądarkę lub dedykowany program, szczegóły dotyczące konfiguracji kamery znajdziesz w jej instrukcji.

Jak uzyskać link do strumienia wideo RTSP?

Metoda 1: Używając dokumentacji producenta

Format linku do strumienia RTSP zazwyczaj opisany jest w instrukcji kamery lub jest widoczny w interfejsie WEB kamery.

Przykład linku RTSP kamer IP Provision:

Przykładowy format URL:

rtsp://username:password@ip:port/profile1

 • Username: nazwa użytkownika, np. admin.
 • Password: hasło, np. admin.
 • IP: adres IP kamery, np. 192.168.1.122.
 • Port: jeśli domyślny port to 554, to najlepiej go nie zmieniać
 • Profile: typ strumienia. Strumień główny to 1, strumień pomocniczy to 2 lub 3 Na przykład jeśli z danej kamery chcesz uzyskać strumień pomocniczy, adres URL powinien być następujący: 

rtsp://admin:admin@192.168.1.123:554/profile1

Jeśli nie możesz utworzyć linku RTSP tą metodą, użyj metody drugiej.

 

 

Metoda 2: Używając usługi online

Na przykład https://www.ispyconnect.com/man.aspx?n=Provision

 

 1. Wybierz odpowiednią kamerę z listy na stronie internetowej;
 2. Wypełnij tabelkę wpisując zewnętrzny adres IP, port oraz login i hasło do kamery.

Uwaga!


Nie przekazuj utworzonego linku oraz informacji potrzebnych do jego utworzenia osobom do których nie masz zaufania.

Zalecamy wpisanie błędnych danych podczas tworzenia linku, a po jego utworzeniu zastąpienie ich prawidłowymi. Zapobiegnie to przechwyceniu linku przez roboty lub oprogramowania szpiegujące.

 

 • Kliknij “Generate”. Wyświetli się link do strumienia wideo. Zastąp nieprawidłowe dane danymi prawidłowymi.

Za pomocą odtwarzacza VLC media player (lub innego obsługującego strumień wideo) sprawdź, czy utworzony link RTSP działa prawidłowo.

Jak odtworzyć strumień wideo przez odtwarzacz VLC?
 • Uruchom program VLC media player;
 • Wybierz ‘File’ —> ”Otwórz strumień sieciowy”;
 • Wprowadź link RTSP I kliknij “Otwórz”.

Jeśli nie widzisz obrazu, sprawdź jeszcze raz ustawienia kamery i routera.

Jeśli wszystko jest ustawione prawidłowo, a obrazu nadal nie ma, skontaktuj się ze wsparciem technicznym producenta danej kamery.

Jak dodać kamerę do aplikacji ELDES SECURITY?

Dodawanie kamery

Metoda podłączenia do strumienia RTSP pozwala na szybkie i łatwe dodanie do aplikacji kamery IP. Zapoznaj się z poniższym filmem, który opisuje, jak to zrobić:

Jak dodać do aplikacji nową kamerę poprzez strumień RTSP

 

Używanie kamery

Po dodaniu kamery, zapoznaj się z jej funkcjonalnością (obejrzyj poniższy film):

Funkcje i ustawienia kamery RTSP

Zainteresowany? Zapraszamy!