Zapraszamy do współpracy
Zapraszamy do współpracy
ICS Polska. Od ponad 20 lat jesteśmy obecni na polskim rynku.

Obsługa programu IP Manager

Poniższa instrukcja zawiera najważniejsze funkcje programu IP Manager, który jest wykorzystywany do konfiguracji kamer oraz rejestratorów Provision-ISR. Przed wykonaniem jakichkolwiek kroków sprawdź, czy urządzenie, które chcesz skonfigurować, jest podłączone do sieci. Program IP Manager jest dostępny na oficjalnej stronie Provision-ISR (https://provision-isr.com/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=90&Itemid=446)

 

 • Połączenie z urządzeniem

Po odpaleniu programu wszystkie połączone z siecią urządzenia powinny pojawić się automatycznie. Jeśli na liście brakuje interesującego nas urządzenia, należy kliknąć przycisk Refresh.

Refresh – odświeżanie listy połączonych z siecią urządzeń

 

Istnieje możliwość ustawienia odświeżania listy co 5, 10 i 15 sekund. Dzięki temu podłączane do sieci urządzenia będą na bieżąco pojawiać się na liście. Domyślne odświeżanie wynosi 5 sekund. Automatyczne odświeżanie można wyłączyć, ustawiając status Disabled.

Jeśli po kliknięciu przycisku Refresh program nadal nie widzi urządzenia, należy sprawdzić ustawienia protokołu internetowego w wersji 4 (TCP/IPv4) i w ustawieniach zaawansowanych dodać odpowiedni adres IP (np. 192.168.200.250).

Aby zobaczyć podgląd z kamery, należy na nie kliknąć jednokrotnie.

Adres MAC danego urządzenia możemy znaleźć po prawej stronie.

W celu konfiguracji więcej niż jednego urządzenia pod listą znajdują się przyciski:

 

 • All – zaznacza wszystkie urządzenia
 • Clear – usuwa wszystkie zaznaczenia
 • Select Same Type – zaznacza wszystkie kamery wybranego przez nas modelu.

Aby zalogować się do urządzenia, należy kliknąć wybraną pozycję dwukrotnie. Program przeniesie nas na platformę logowania do urządzenia w przeglądarce, gdzie możemy skonfigurować urządzenie.

 • Konfiguracja urządzenia

Urządzenie możemy skonfigurować bezpośrednio w programie IP Manager bez konieczności korzystania z przeglądarki. 

W zakładce Batch set Net możemy ustawić adres IP naszego urządzenia. Jeśli chcemy skorzystać z DHCP, wybieramy opcję Obtain automatically.


Jeśli chcemy ustawić konkretny adres IP, zaznaczamy opcję Use the following i uzupełniamy pole Start. Po wpisaniu adresu reszta pól powinna uzupełnić się automatycznie. 

Aby potwierdzić zmiany, należy wpisać hasło w pole PWD. Jeśli hasło nie było wcześniej modyfikowane będzie to „123456”. Następnie klikamy Batch Set.

W następnej zakładce Batch set stream możemy zmodyfikować ustawienia wideo kamery dla 3 strumieni.

 

 • Resolution – rozdzielczość wyświetlanego obrazu
 • FPS – frame per second/klatka na sekundę
 • Type – typ pasma, do wyboru stały lub zmienny
 • Quality – jakość
 • Bit-Rate – przepływność (Kbps)
 • I-Frame – w ustawieniach również jako GOP, zwykle 2x FPS
 • Encoding – kodowanie
 • Profile – profil

 

Aby dokonać zapisu ustawień należy zatwierdzić zmiany hasłem i kliknąć Batch Set.

W zakładce Batch Modify PWD jesteśmy w stanie zmienić hasło do naszego urządzenia. W polu New PWD należy wpisać nowe hasło i potwierdzić je w polu Confirm PWD. Następnie w polu PWD zatwierdzamy zmiany dotychczasowym hasłem (hasło domyślne to „123456”).

 

Metoda ta przeznaczona jest do zmiany hasła do modyfikacji hasła, natomiast nie zadziała w momencie, kiedy hasło zostało zapomniane.

W zakładce Batch Set Image możemy modyfikować ustawienia wyświetlanego obrazu. Między innymi kontrast, nasycenie i jasność. Wszystkie zmiany należy zatwierdzić, wpisując hasło w pole PWD i klikając przycisk Batch Set.

 

 • Reset urządzenia

W programie IP Manager jesteśmy w stanie przywrócić ustawienia fabryczne kamery bez posiadania loginu i hasła.

Wybieramy kamerę, a następnie wpisujemy adres MAC naszego urządzenia w wolne pole i klikamy przycisk Restore.

Jeśli wprowadziliśmy właściwy adres, powinniśmy otrzymać komunikat o zresetowaniu urządzenia. Następnie należy odłączyć urządzenie od zasilania i podłączyć ponownie w ciągu 30 sekund. Kamera powinna zostać zresetowana.

 

Ta funkcja programu jest przydatna w momencie zapomnienia/zgubienia hasła do urządzenia. Należy jednak pamiętać, że wraz z resetem hasła zostaną usunięte wszystkie dotychczasowe modyfikacje tj. adres IP lub ustawienia obrazu.

 

 • Ustawienia, których nie skonfigurujesz przez IP Manager

- data i godzina

- format wyświetlania daty i godziny (DD/MM/YYYY)

- wyświetlana nazwa urządzenia

Zainteresowany? Zapraszamy!