Zapraszamy do współpracy
Zapraszamy do współpracy
ICS Polska. Od ponad 20 lat jesteśmy obecni na polskim rynku.

Dodawanie kamer do rejestratora Provision-ISR przy pomocy RTSP

Poniższa instrukcja zawiera kroki, które należy wykonać, aby dodać kamery innych producentów do rejestratora Provision-ISR przez przeglądarkę internetową lub bezpośrednio w systemie. Instrukcja jest skierowana do wszystkich rejestratorów IP.

 

• Konfiguracja przez przeglądarkę internetową (zalecane):

 

Dodawanie kamer przez przeglądarkę internetową jest wygodniejsze niż dodawanie ich bezpośrednio przez system rejestratora. Wynika to z braku obsługi klawiatury zewnętrznej przez rejestrator Provision-ISR.

 

Przed wykonaniem jakichkolwiek kroków sprawdź, czy rejestrator oraz kamery są podłączone do sieci.

 

1. Otwórz przeglądarkę internetową i w wyszukiwaniu wpisz adres IP swojego rejestratora.

Po konfiguracji adres ten to prawdopodobnie 192.168.200.201 (główny 32-kanałowy), 192.168.200.211 (rejestrator 16-kanałowy) lub 192.168.200.212 (rejestrator 4-kanałowy).

 

Adresy IP rejestratora oraz kamer można sprawdzić, wykorzystując program IP Manager dostępny na oficjalnej stronie Provision-ISR (https://provision-isr.com/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=90&Itemid=446).

 

Jeśli adres IP rejestratora został wpisany poprawnie, ale strona nie odpowiada, należy zmienić ustawienia protokołu internetowego w wersji 4 (TCP/IPv4) i w ustawieniach zaawansowanych dodać odpowiedni adres IP (np. 192.168.1.101).

 

Po wpisaniu adresu IP strona poprosi o zalogowanie się do rejestratora. Należy pamiętać, że dodanie kamer do rejestratora może być wykonane wyłącznie z pozycji administratora. 

2. Po zalogowaniu się, należy wybrać:

 

Panel funkcyjny → Kamera → Ustaw kamerę → Dodaj kamerę

3. Są trzy możliwości dodania kamer do rejestratora: szybkie dodawanie, dodawanie ręczne oraz przez rejestrator. Aby dodać kamery przez RTSP, należy wybrać Dodaj ręcznie.

 

Dodaj ręcznie → Protokół → Zarządzanie protokołem → Status: włącz → Nazwa: dowolna→ Dla głównego strumienia należy wybrać ścieżkę zasobów odpowiadającą ścieżce głównego strumienia w kamerze → → Dla drugiego strumienia należy wybrać ścieżkę zasobów odpowiadającą ścieżce strumienia pomocniczego w kamerze → Klikamy przycisk OK.

4. W kolejnym kroku za pomocą utworzonego protokołu należy dodać wszystkie kamery.

Dla każdej kamery należy wpisać jej indywidualny adres IP, nazwę użytkownika i hasło oraz wybrać odpowiedni protokół.

 

5. Następnie klikamy przycisk Domyślne hasło w prawym dolnym rogu strony i uzupełniamy login i hasło ustawione dla naszego rejestratora Provision-ISR. Zatwierdzamy przyciskiem OK.

6. W ostatnim kroku należy dodać kamery za pomocą przycisku Dodaj w prawym dolnym rogu strony.

 

• Konfiguracja bezpośrednio z systemu rejestratora Provision-ISR:

 

Dodawanie kamer przez system rejestratora Provision-ISR jest mniej wygodne niż dodawanie ich przez przeglądarkę internetową. Wynika to z braku obsługi klawiatury zewnętrznej przez rejestrator Provision-ISR.


Przed wykonaniem jakichkolwiek kroków sprawdź, czy rejestrator oraz kamery są podłączone do sieci.

 

1. Zaloguj się do systemu loginem i hasłem administratora. Standardowy użytkownik nie ma uprawnień do dodania kamer do rejestratora. 

2. Następnie w Menu wybierz:

 

Ustawienia → Kamera → Ustaw kamerę → Dodaj kamerę

3. Są trzy możliwości dodania kamer do rejestratora: szybkie dodawanie, dodawanie ręczne oraz przez rejestrator. Aby dodać kamery przez RTSP, należy wybrać Dodaj ręcznie.

 

Dodaj ręcznie → Protokół → Zarządzanie protokołem → Status: włącz → Nazwa: dowolna→ Dla głównego strumienia należy wybrać ścieżkę zasobów odpowiadającą ścieżce głównego strumienia w kamerze → → Dla drugiego strumienia należy wybrać ścieżkę zasobów odpowiadającą ścieżce strumienia pomocniczego w kamerze → Klikamy przycisk OK.

Dodaj ręcznie → Protokół → Zarządzanie protokołem → Status: włącz → Nazwa: dowolna → Dla głównego strumienia należy wybrać ścieżkę zasobów odpowiadającą ścieżce głównego strumienia w kamerze → Dla drugiego strumienia należy wybrać ścieżkę zasobów odpowiadającą ścieżce strumienia pomocniczego w kamerze → Klikamy przycisk OK.  

4. W kolejnym kroku za pomocą utworzonego protokołu należy dodać wszystkie kamery.

Dla każdej kamery należy wpisać jej indywidualny adres IP, nazwę użytkownika i hasło oraz wybrać odpowiedni protokół.

 

5. Następnie klikamy przycisk Domyślne hasło w prawym dolnym rogu strony i uzupełniamy login i hasło ustawione dla naszego rejestratora Provision-ISR. Zatwierdzamy przyciskiem OK.

6. W ostatnim kroku należy dodać kamery za pomocą przycisku Dodaj w prawym dolnym rogu strony. 

Zainteresowany? Zapraszamy!